Stockholm Culinary Team 2019
Fotograf Per Erik Berglund

Välkommen till vår webbsida

 Nu är det dags för Stockholm Culinary Teams  in för Culinary Olympics i Stuttgart.


Den 17 februari tävlar vi i Culinary Olympics i tävlingsgrenen Culinary art. 

Ledare för teamet är Jens Ericsson
Coach Douglas Fagerman


Tim Waage Niclas Forsström Albin Petersson Sebastian Lopez Niklas Ekholm Adam Nilsson Johanna Rampitsch Jessica Persson Constance Loeper Mikael Klack Thilda Mårtensson Gustav Vilander Julia Sandgren


Stockholm culinary team

www.stockholmculinary.se 
Instagram: @stockholmculinary

 

 

 Välkommen på årsmöte.
Måndagen den 16 mars klockan 18.00

Vi återkommer om plats.

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till vår webbsida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

VM guld i Luxemburg

Stockholm culinary team gjorde det igen! Tog guld i Luxemburg med en ny lagledare och ett helt nytt lag.

Fantastiskt!

Grattis!

  

Ladda ner SKF appen för att få mer aktuell information.

Vi har även en FB sida som uppdateras kontinuerligt.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                    

 

                             

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                

 

 

Stockholm Culinary Team, som ägs av Svenska Kockarnas Förening, hade en brokig historia fram till 2008. Då tog Jonas Franzén över och under hans ledning tog laget vårt första VM-guld 2010. Därefter vann vi OS-guld 2012 vilket var första gången ett svenskt regionallag placerade sig så högt upp. Många stora kockar och konditorer har börjat sin tävlingskarriär hos oss. Magnus Ek, Daniel Roos och Per Klein är några av dem. Laget är en fantastisk plattform för att utveckla både teknik, råvarukunskap och kontaktnät.

 

Idag driver Andreas Printz laget, som består av 13 lagmedlemmar. Vi tränar inför tävlingar och evenemang på Sågbäcksgymnasiet, som i form av sponsor lånar ut sitt moderna kök i utbyte mot att vi utbildar och inspirerar elever och lärare. Vårt lag består av kockar som själva sökt sig till laget eller att de blivit handplockade för sin spetskompetens. Lagmedlemmarna måste vara dedikerade till 110% och ha en vilja att utvecklas.

 

 

Sensommar mingel på Marcos

 

       

 

       

SKF Stockholm – Uppland genomförde ett trevligt kockmingel på restaurang Marcos i Stockholm. Våra sponsorer och laget visade upp sig. En skön start på höstens begivenheter.

 

 

 

 

 

Här kan du läsa om det offentliga köket. Ha en trevlig stund

 

http://manderley.se/det-offentliga-koket/ 

    YCC-Young chef club

Söndagen den 21februari startartade YCC-Stockholm -Uppland. En klubb för alla kockar och kockelever under 23 år.

Gå gärna in och gilla deras sida på FB YCC Stockholm-Uppland

 

 


   

 


Protokoll


ordinarie föreningsstämma


       


 


Tid:                     Måndagen den 25 Januari 2016, kl 18:00-19:00


Plats:                   Sågbäcksgymnasiet, Huddinge


Närvarande:      Hans Cortobius, Kersti wittén, Anna Klüft, Nicole Gripenberg-Slotte, Peter Strignitz, Johan Lundgren, Anders Zetterström


 


 


 


 


 


 1. Mötets öppnande


Mötet öppnades av Kersti Witten och hälsade alla välkomna!


 


 1. Fråga om stämman blivit behörigt utlyst


Stämman beslutade att stämman behörigt utlyst


 


 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman


Till ordförande för stämman valdes Peter Strignitz och Kersti Witten valdes till sekreterare.


 


 1. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att justera protokollet

  Johan Lundgren och Anders Zetterström valdes att justera protokollet.


 


 1. Godkännande av dagordningen, anmälan till övriga frågor och fastställande av röstlängd.

  Dagordningen godkändes, inga övriga frågor fanns. Röstlängd fastställdes, se bilaga.


 


 1. Föredragning av styrelsens och tävlingslagets verksamhetsberättelse för förvaltningsåret 

  Kersti Witten läste upp föreningens verksamhetsberättelse.


 


 1. Revisorernas berättelse 

  Anders Zetterström läste upp revisionsberättelse samt revisionsbilagan.

  Se bilaga. Stämmans beslut var att teamet skall betala tillbaka skulden i kontanter.

  50 000 kr + 23 250 kr = 73 250 kr. För att föreningen ska få tillbaka detta bör en återbetalningsplan upprättas mellan förening och team, dock senast 30/4 2016. Frågan om vem som äger utrustningen bör också redas ut.

   


 • frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna förvaltningsåret  

  Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 • fastställande av föreningens resultat- och balansräkning  

  21 007,65 sek finns i föreningens kassa + skuld på 73 250 sek i fordringar.

 • disponering av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

  Vinsten kvarstår till nästa år.


 


 


 1. Behandling av förslag från styrelsen eller medlem

  Johan har ett förslag på att teamet och styrelsen träffar en skattejurist för att reda ut för- och nackdelar med bolagisering.

   

   


 


 1. Styrelsens och tävlingslagets budgetförslag för året.

  Hans redogjorde för budget. Den största kostnaden föreningen har är för repskapsmöte. Budget för Teamet är kostnaden för OS som beräknas till ca 300 000. I dagsläget har teamet intäkter på ca 270 000 sek. Ett exakt budgetförslag ska inkomma senast 30/4 2016.


 


 1. Distriktsstyrelsen skall bestå av minst sju (7) och max nio(9)ledamöter 

   


 • Beslut om antal ledamöter i styrelsen

  7 ledamöter

 • Val av ordförande och kassör för två (2) år med växelvisavgång 

  Till Ordförande väljs Nicole Slotte Gripenberg fram tom 30/4 2016. Ordinarie ordförande som skall finnas senast den 30/4 2016 väljs på 1 år. Till kassör väljs Gerhard Bogner  på två år tom 2018.

 • Val av övriga ledamöter för två (2) år eller ett (1) år som fyllnadsval 

  Nicole Gripenberg Slotte är vald till 2017

  Andreas Printz till 2017

  Anna Klûft till 2017

  Omval för Kersti Wittén på två år tom 2018

  Nyval för Håkan Carlsson tom 2018

  Nyval för Andreas Brechi tom 2018

   

   


 


 1. Val av två revisorer för ett (1) år och en revisorssuppleant för ett (1) år

  Hans Cortobius och Nobert Stoll väljs som ordinarie. Johan Lundgren väljs som revisorsuppleant. Vi tackar Anders Zetterström för hans arbete med revisionen de senaste 30 åren.


 


 1. Val av valberedning, tre (3) till fem (5) ledamöter varav en väljs som sammankallande


Inga fanns för valberedning.


 


 1. Övriga frågor (som anmäls vid punkt 5)

  Inga övriga frågor fanns


 


 


 1. Protokollet skall vara tillgängligt för medlemmarna senast en (1) månad efter årsstämman


 


 1. Mötets avslutning

   

  Peter tackade för visat intresse och avslutade mötet.


 


 

          

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

Middagar i världsklass på Sågbäcksgymnasiet

Andreas Printz, lagledare för Stockholm Culinary Team, tillsammans med elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet.

I samarbete med VM-guldlaget Stockholm Culinary Team bjuder Sågbäcksgymnasiet in till tre kvällar med mat i världsklass på restaurang 3FEM2. 

Gästerna kommer att bjudas på en femrätters-meny, med tillhörande vin, som är skapad av medlemmarna i Stockholm Culinary Team. Två lagmedlemmar åt gången bygger en meny som de sätter sin egen touch på. De handleder sedan elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet som kommer att laga och servera maten till gästerna.      
     

Samarbetet med Stockholm Culinary Team

Samarbetet mellan Sågbäcksgymnasiet och Stockholm Culinary Team började 2014 när laget tränade i skolans metodkök inför Culinary World Cup där de tog guld i november. Nu kliver de in och handleder skolans restaurangelever.

– För oss är det viktigt att fungera som mentorer för eleverna, dels för att kunna förbereda ungdomarna på arbetslivet och förklara vad som krävs på en arbetsplats, men också för att fungera som förebilder säger Andreas Printz, lagledare för Stockholm Culinary Team. Vi hoppas kunna forma och inspirera nästa generations kockar, kallskänkor och konditorer till att bli så bra som möjligt. Vi kan förmedla kunskap och tekniker som de inte skulle ha stött på förrän senare i sin yrkeskarriär. 

En viktig kontakt med arbetslivet

En annan viktig del av samarbetet är kontakten med yrkeslivet och lagets erfarenhet av tävlingar. Lagmedlemmarna fungerar som en sluss ut i arbetslivet och kommer att hjälpa till att hitta praktikplatser för eleverna. 

- Att gå från skolan ut i arbetslivet kan ibland vara en stor omställning och kännas lite otryggt, säger Andreas. Har man då ett ansikte och en relation med folk i branschen och hamnar på någon restaurang där vi antingen jobbar eller känner någon som jobbar, så kan det underlätta i det sociala och man känner sig mer delaktig direkt. 

Elever har chans att vara del i laget 

Laget har också nyligen flaggat för att de kan komma att plocka in någon av eleverna som visar stort intresse och har potential, till att vara en del av laget och fungera som elev. Det är en extra morot för eleverna att visa framfötterna. Genom att få vara med och lära och se hur en internationell tävling som OS fungerar ges eleven chans att knyta nya och internationella kontakter. 


       

   

                     Verksamhetsberättelse för SKF Stockholm- Uppland


                                 1 januari -31december 2014


 


 


SKF Stockholm-Uppland avger följande verksamhetsberättelse för 2014:


 


Styrelsen har bestått av Richard Rythmer, Claes Hasselhuhn, Hans Cortobius, Kersti Wittén, Nicole Gripenberg-Slotte, Gerhard Bogner och Marcus Bremdahl.


 


Styrelsen har under året haft 5 protokollförda styrelsemöten samt ett flertal arbetsmöten.


Föreningens årsstämma ägde rum måndagen den 3 mars på Hotell Birger Jarl.


 


Föreningens revisorer har under året varit Knud Draböl och Anders Zetterström.


 


Föreningen har medlemskap i riksorganisationen Svenska kockars förening och har medlemmar från området kring Stockholm och Uppsala.


Föreningen har haft 161 st. medlemmar under året, varav 30 st. var ungdomsmedlemmar och 2 st. hedersmedlemmar.


Föreningsavgiften för 2014 var 450 kr.


 


Föreningen driver och coachar det regionala laget Stockholm Culinary Team som tävlar i professionell matlagning på regional nivå. Målet för laget är att delta under Mat OS och Mat VM.


 


Under året har föreningen genomfört 7 antal medlemsträffar. Vi började året med en större träff hos Hermelin där nya laget presenterades. Vi genomförde en seniorlunch och sponsrade seniorerna på Julbord på Restaurangskolan/Sågbäcksgymnasiet i Huddinge.


Vi bjöds hem till Gerhard i augusti för en träff i hans trädgård. Vi bjöd in medlemmar till teamets set-uper på Lidingö och i Täby inför VM. Under sommaren anordnades också en utflykt till Fjäderholmarna.


 


Under april månad fanns teamet och föreningen på Gastro Nord och arbetade med våra sponsorer.


 


Under året har mycket arbete lagts ned på att stötta Stockholm Culinary Team i sitt arbete med att nå ett bra resultat vid VM i Luxemburg i november.


 


Under 2014 har vi startat ett samarbete med Restaurangskolan/Sågbäcksgymnasiet i Huddinge och teamet har nu deras metodkök och lokaler som bas för sin träning inför tävlingar.


 


I november reste teamet och en del av styrelsen till Luxemburg för deltagandet i Mat-VM.


Vi hade vår bas i Trier i Tyskland och blev där väldigt fint omhändertagna av våra värdar.


Glädjen var stor när det visade sig att Stockholm Culinary Team stod som vinnare av 35 regionala lag.


 


 


Stockholm 31 december 2014                                      Styrelsen för SKF Stockholm-Uppland


 


 


 


Ekonomin: 


 


Styrelsen har varit tvungen att göra prioriteringar i sin verksamhet mellan föreningsliv och att ge fullt stöd till Stockholm Culinary Team i sin strävan att göra ett bra resultat vid VM på ”EXPOLUX” i Luxemburg i slutet av november månad. Med facit i handen anser styrelsen att vår bedömning var fullständig rätt!


 


Föreningen inbjöd därför bara våra medlemmar till teamets två sista set up på Lidingö i september och Täby i oktober hos Restaurang ”MELANDER”, där bordet visades såsom det var planerat till VM.


 


Styrelsen deltog inte vid Riksföreningens representantskapsmöten under våren och hösten bl. a. av kostnadsskäl. Anledningen var det ansträngda ekonomiska läget i föreningens och teamets kassa.


 


Styrelsens ställningstagande att hjälpa S.C.T. fullt ut i sin strävan till en topplacering vid VM kan beskrivas på följande sätt:


 • Teamets bas skulle ligga i Tyskland (en önskan sedan förra VM 2010) vilket vi lyckades väldig bra med genom goda kontakter till Verband der Köche in Deutschland dvs. våra kollegor i Frankfurt och Trier
 • Den hjälpen resulterade i att teamet kunde ha sin bas vid Hochschule Rosenhof i Trier, där vi alla fick en otrolig uppbackning vad det gäller utrymme, tid för nattarbete, hjälp med komplicerade infrysningar och en mycket positiva attityd vid det förberedande arbete med tävlingsbordet
 • Basens läge till mässhallarna där Expolux hölls och hotellet i Schweich (ca 12 km från Trier) var också perfekt och kostnadseffektiv
 • Allt ”det här” kunde Marcus och Hans, vid sitt förberedande besök i Trier i slutet av april månad, redan ana men verkligheten i november överträffade ändå alla våra förhoppningar!


 


Medlemmarna har all rätt att kritisera styrelsen för sitt agerande under verksamhetsåret men styrelsen bedömde det akuta läget så, att det endast fanns en arbetshypotes … nämligen att ge all hjälp till teamet.


Det finns här en fråga inbyggd som varje medlem måste ställa sig: ”På vilket sätt har jag själv bidraget med att underlätta styrelsens arbete för att kunna bedriva en verksamhet som gynnar både temat och föreningslivet under året 2014?”


 


Styrelsen fick hjälp vid bokning av flygbiljetter och minibussarna i Frankfurt av ”eldsjälar” till teamet som vi tacksam tog emot för att begränsa kostnaderna för resan.


 


Styrelsen och teamet är mycket tacksam för all sponsring och uppmuntran från våra sponsorer, vissa av dem sträckte sig ”mycket längre än vi hoppats på”! En annan del arbetade i tysthet för oss! Tusen ”Tack”!!


 


Föreningen och teamet hade den 1 januari ett ingående kapital på 104 611:88 kronor och redovisade den 31 december 2014 en utgående balans på 15 062:86 kronor.


Summan 15 062:86 kronor föreslår styrelsen skall överföras i ny räkning till verksamhetsåret 2015.


 


Styrelsen meddelar också att teamet hade kvarvarande skulder från 2014 på ca 19 600 kronor som dock skall balanseras mot förväntade intäkter på ca 16 100 kronor.


Styrelsens bedömning är vid årsskiftet att det ekonomiska läget för föreningen är ansträngt.


Föreningens resultat för år 2014 framgår av den från styrelsen redovisade resultat- och balansräkning som redovisas på årsstämman.


 


Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla sponsorer för stödet till föreningen och teamet fick under året som möjliggjort att vi med all kraft kunde koncentrerar oss på deltagandet vid VM i Luxemburg 2014.


 


Stockholm 2014– 12 – 31.                      Styrelsen  för  SKF  Stockholm – Uppland.


 


 

     

Bilden är från vår sponsor och medlemsträff hos Hermelins i februari

Fem äldre gentlemän besökte Fjäderholmarna

Välkommen till vår webbsida