Teamets och föreningens  nuvarande  sponsorer hittar du på teamets hemsidan:  www.stockholmculinary.com    Föreningens hemsida kommer inom kort att omarbetas och få ett ändrat utseende, där vi sedan redovisa alla våra sponsorer för 2014 – 2016.