Att bli medlem

Vi i Svenska Kockars förening, värvar medlemmar under årets alla månader. Intensivast blir det i början på året. 2009 fick vi en ny medlemstidning "RS". 

SKF är en förening som samlar det matproducerande yrkesfolket inom restaurang, storkök och café/konditori främst för att stärka yrkets status men även för att utveckla och lyfta fram svensk mat och matkultur. Alla kockar, kallskänkor, konditorer, bagare, krögare, ekonomiföreståndare och utbildare med dokumenterad yrkeserfarenhet är välkomna i föreningen, vars syfte är att kontinuerligt höja kunskapsnivån bland medlemmar och samtidigt locka fler ungdomar att satsa på kock/kall-skänks och konditoryrket.

Vi är idag ca 2000 medlemmar och vill gärna att du som arbetar med mat skall vara medlem hos oss. Många medlemmar kommer till "Gastro Nord"  nästa år, kanske vi ses ..... !

Enklast söker Du medlemskap genom att gå in på SKF Riks hemsida : http://www.svenskakockarsforening.se/ och betala med kort, MEN glöm inte att uppge att du vill tillhöra stockholm -Uppland!
Du kan också sätta in 450 kr på vårt plusgiro 92 89 71-1  eller bankgiro 5137-8834.
Skriv ditt namn, adress och att Du vill tillhöra distriktet "Stockholm-Uppland" på inbetalningskortet."
 
För visst är det smidigt med kortbetalning ?


Medlemsavgiften är 450 kr per år (summan delas lika mellan Riks och Stockholm-Uppland) och följande ingår:
Möjlighet att bli medlem i distriktet Stockholm - Uppland.                                                                                                                                                                                      

Varje distrikt har sitt eget program med medlemsmöten, kurser, företagsträffar etc. och arrangerar årligen t.ex. lokala tävlingar och aktiviteter, ofta tillsammans med företag och organisationer. Vi påverkar yrkesutbildningen. Bra utbildning höjer statusen för hela yrkeskåren. Svenska Kockars Förening och distriktföreningarna delar även ut stipendium till duktiga ungdomar.
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Vi ordnar resor till mässor och matlagningstävlingar. Dessutom verkar föreningen för ett internationellt utbyte och umgänge. Föreningen stöder också aktivt medlemmar som deltar i internationella tävlingar, då vi som medlemmar i SKF även är med i NKF och världs-organisationen WACS. 
Vi anordnar med våra samarbetspartners nationella tävlingar såsom Årets Kock, Årets Wilhelmina, Årets Köttkock etc. 

Som medlem hos oss får du tidningen Restaurang & Storkök (RS) hem i brevlådan. Genom att läsa den blir du välinformerad om vad som händer i branschen och distrikten.     

Via Riksföreningens hemsida  http://www.svenskakockarsforening.se få Du veta om aktiviteter ute i distrikten. På vår egen webbsida  www.stockholm-uppland.se hittar Du information från styrelsen om vad som ske i vårt distrikt.

Välkomen  till  SKF  Stockholm - Uppland,        Styrelse